Zakapiory bieszczadzkie - największa legenda gór

zakapiory bieszczadzkie

Zakapiory bieszczadzkie to tajemnicze postacie pełne dobroci i nadnaturalnego uroku, które od wieków przewijają się przez opowieści mieszkańców Bieszczad. Ich obecność była zauważana wśród gór, jarów i lasów, gdzie często pojawiały się, by pomagać ludziom na różne sposoby. Mimo że nikt nigdy nie widział ich twarzy ani nie słyszał ich głosu, ich życzliwość oraz tajemniczość wzbudzały podziw i respekt.

Góra Zakapiorów, położona na północ od Łopienki, była miejscem, gdzie według legendy odbywały się nocne zloty zakapiorów, szczególnie w noc Kupały. Tam zbierali się, aby omawiać sposoby, jak pomagać ludziom w ich trudach i potrzebach. Góra ta pierwotnie nosiła nazwę Góra Zakapiorów, lecz w 1838 roku zmieniono jej nazwę na Durna.


ludzie na jeziorze w bieszczadach

Hierarchia panująca wśród bieszczadzkich zakapiorów przewidywała, że kandydaci na członków muszą przejść szkolenie w specjalnej szkole. Ta szkoła mieściła się pomiędzy Łopiennikiem a Górą Zakapiorów (obecnie Durna). W jej jaskini odprawiano magiczne obrzędy, a sami członkowie rady zakapiorskiej dokonywali wyboru kandydatów spośród młodzieńców, którzy znikali ze swoich domów i pól. Uprowadzeni kandydaci spędzali kilka lat w szkole, gdzie pobierali nauki, po czym przechodzili egzamin i otrzymywali chrzest zakapiorski.

Przywódcą zakapiorów był Hosztan, a jego dwoma zaufanymi współpracownikami byli Łaza i Łodyna. Łaza odpowiadał za wypatrywanie potencjalnych kandydatów, podczas gdy Łodyna sprawował pieczę nad wszystkimi, prowadząc szkołę i wytwarzając różnego rodzaju eliksiry. Ostatnia wzmianka na temat Bieszczadzkich zakapiorów pochodzi z pamiętnika Henryka Wolskiego, który badał te tereny w latach 1912-1914.

Dziś, podążając szlakiem bieszczadzkim, można wyczuć tajemniczy chłód, który wskazuje na obecność największej legendy Bieszczad. Termin „zakapior” jest teraz używany do określania ludzi, którzy kochają te góry i są silnie z nimi związani.

Zakapior – tajemnicza postać bieszczadzka, będąca bohaterem legend i opowieści mieszkańców 

Choć słowo to ma również potoczne znaczenie, oznaczające rzezimieszka, w kontekście Bieszczadów nabiera zupełnie innego wymiaru. Zakapior nie jest przestępcą czy wandalem – to osoba związana z naturą, oddana górskim terenom i ich duchowi.

W oczach turystów termin „zakapior” może być rozumiany jako rzezimieszek, lecz dla społeczności bieszczadzkiej ma on zupełnie inną wymowę. Zakapior cieszy się tam powszechnym szacunkiem, a miano zakapiora nie przysługuje każdemu. Aby zostać za niego uznanym, trzeba zamieszkiwać te tereny od urodzenia i prawdziwie kochać góry. Zakapior to osoba, która żyje w harmonii z górską naturą i czerpie z niej inspirację do życia. Miłość do Bieszczadów rozwija się wraz z upływem lat, a prawdziwe zakapiory mają wszechstronną wiedzę na temat tych gór.

Bieszczadzki zakapior dzisiaj – rzezimieszek, czy dobry człowiek?

Jednak nie jest prawdą, że tylko tubylcy mogą zostać zakapiorami. Czasami osoby przyjeżdżające do Bieszczad w poszukiwaniu spokoju i wolności również otrzymują to honorowe miano. Choć ich przygoda może rozpocząć się jako ucieczka od codzienności, zakapiory akceptują to, co przynosi im los i cieszą się z możliwości spędzania czasu wśród górskiej przyrody. Zakapior to zwykły człowiek, który utrzymuje się z własnej pracy, rzemiosła artystycznego lub działalności turystycznej. Spotykając najbardziej doświadczonych zakapiorów, można usłyszeć niesamowite historie i piękne pieśni, które są ważnym elementem ich dziedzictwa


ludzie w górach - bieszczady

Choć zakapior niegdyś istniał głównie w legendach i opowieściach, stał się on nieodłącznym elementem życia lokalnej społeczności bieszczadzkiej. Dziś to słowo symbolizuje miłość i oddanie dla Bieszczadów oraz szacunek dla przyrody i lokalnych tradycji.

Wielu zakapiorów jest zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego Bieszczadów. Przyczyniają się do zachowania czystości górskich potoków, lasów i łąk, a także promują zrównoważoną turystykę. Działają również jako przewodnicy turystyczni, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z odwiedzającymi te tereny. Ich pasja i oddanie przyciągają turystów, którzy chcą poznać autentyczną kulturę bieszczadzką i odkryć piękno tych dzikich gór.

Bieszczady przyciągają widokami i opowieściami 

Legenda o zakapiorze wciąż żyje w Bieszczadach, przyciągając turystów z całego kraju i zagranicy. Dla prawdziwych mieszkańców tych gór to nie tylko słowo – to część ich tożsamości, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To oni są prawdziwymi strażnikami dziedzictwa Bieszczadów, dbając o to, aby ta kraina piękna i magii przetrwała dla przyszłych pokoleń.

Wszystko to sprawia, że zakapior to coś więcej niż tylko potoczne określenie na rzezimieszka. To określenie niesie ze sobą historię, oddanie i miłość do Bieszczadów. Choć nadal pozostaje zagadką, kim był pierwotny zakapior i czy istniał naprawdę, legenda ta pełni ważną funkcję w kształtowaniu tożsamości tego regionu. Dzięki niej Bieszczady są miejscem niezwykłym, które przyciąga turystów poszukujących autentycznych doświadczeń i bliskiego kontaktu z naturą.

Spływ Sanem z RMF FM - wspólna zabawa.