Obowi膮zek informacyjny
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Pa艅stwo!

Zgodnie z rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z p贸藕n. zm.), informujemy:

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest:

ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik ul. Krucza 79, 38-540 Zag贸rz

W sprawach ochrony danych osobowych:

W sprawach zwi膮zanych z Pani/Pana danymi osobowymi 聽prosimy kontaktowa膰 si臋 z naszym Biurem

telefonicznie:

od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach: 9:00-17:00 pod numer telefonu: +48聽697聽075 795

e-mailowo:

聽pod adresem: kontakt@zielonyponton.pl聽w temacie wpisuj膮c RODO

za po艣rednictwem poczty tradycyjnej lub osobi艣cie:

pod adresem:聽 ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik, ul. Krucza 79, 38-540 Zag贸rz

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu przedstawienia i przekazania oferty organizacji sp艂ywu pontonowego dla grupy turystycznej przygotowanej przez ZielonyPonton.pl, realizacji umowy us艂ug organizacji sp艂ywu, ubezpieczenia uczestnik贸w sp艂ywu grupowego, wypo偶yczenia sprz臋tu przez klient贸w indywidualnych w ramach wypo偶yczalni sprz臋tu sportowego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezb臋dne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, 艣wiadczenia us艂ugi. W przypadku niepodania danych, umowa, us艂uga nie mo偶e zosta膰 zrealizowana.

Pa艅stwa dane mog膮 by膰 聽r贸wnie偶 wykorzystywane w celach marketingowych zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 firmy, tj. promocj膮 produktu turystycznego lub innych dzia艂a艅 wspieraj膮cych.

Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyra偶enia przez Pani膮/Pana odr臋bnej 艣wiadomej zgody na tego typu dzia艂ania. Brak zgody na przetwarzanie 聽danych do cel贸w marketingowych nie uniemo偶liwia聽 realizacji us艂ugi.

Udost臋pniamy dane osobowe:

Organom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa oraz ni偶ej wymienionym podmiotom:

  1. Firmie LINK Mobility Poland Sp贸艂ka z ograniczona odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮 w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 鈥 celem przekazywania danych osobowych jest 艣wiadczenie us艂ugi wysy艂ki informacji za po艣rednictwem us艂ugi via SMS.
  2. UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. z siedzib膮 w 艁odzi 90-520 przy ul. Gda艅skiej 132 鈥 celem przekazywania danych jest 艣wiadczenie us艂ugi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanego sp艂ywu grupowego 鈥 ubezpieczenie NNW + aktywno艣ci sportowe).

Dane b臋d膮 przechowywane:

dane b臋d膮 przetwarzane przez okres trwania 艂膮cz膮cej Strony umowy, jak r贸wnie偶 przez okres trwania wymagalno艣ci ewentualnych roszcze艅 z tym zwi膮zanych, a wi臋c przez co najmniej 6 lat od rozwi膮zania umowy 鈥 zgodnie z og贸lnym terminem przedawnienia w my艣l art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01) oraz inne okresy, je偶eli b臋d膮 one wynika膰 z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg贸lno艣ci z:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z p贸藕n. zm.) o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szanowni Pa艅stwo macie prawo:

do dost臋pu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pyta艅 lub w膮tpliwo艣ci odno艣nie Pa艅stwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.