Polityka prywatno艣ci

Wst臋p
W艂a艣cicielem serwisu internetowego zielonyponton.pl jest ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik (dalej:ZielonyPonton.pl) z siedzib膮 w Zag贸rzu, ul. Krucza 79, 38-540 Zag贸rz, NIP 6871836147, REGON 180468686. Wszystkie dane u偶ytkownik贸w wykorzystywane s膮 tylko i wy艂膮cznie do rezerwacji us艂ug oferowanych przez ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik oraz informowaniu o oferowanych przez Biuro us艂ugach.

U偶ytkownik korzystaj膮cy z serwisu zielonyponton.pl, w szczeg贸lno艣ci rezerwuj膮cy oferowane przez ZielonyPonton.pl us艂ugi, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatno艣ci.

Jednocze艣nie ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatno艣ci. Ka偶de zmiany w dokumencie zostan膮 niezw艂ocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatno艣ci prosz臋 kierowa膰 na adres poczty internetowej kontakt@zielonyponton.pl.

Ochrona danych osobowych

U偶ytkownik korzystaj膮cy z serwisu internetowego zielonyponton.pl wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO 鈥 Rozporz膮dzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest w艂a艣ciciel serwisu internetowego zielonyponton.pl czyli ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji us艂ugi oferowanej przez ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik przechowywane i przetwarzane s膮 przez ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik z siedzib膮 w Zag贸rzu przy ul. Krucza 79, 38-540 Zag贸rz.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji us艂ugi oferowanej przez ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik oraz adres poczty internetowej zbierane s膮 w spos贸b jawny i za wyra藕n膮 zgod膮 u偶ytkownika.

Zach臋camy Pa艅stwa do zapoznania si臋 z obowi膮zkiem informacyjnym, dotycz膮cym ochrony Pa艅stwa danych osobowych. Dokument znajduje si臋 na ko艅cu dokumentu Polityka prywatno艣ci.

Udost臋pnianie danych

Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe u偶ytkownika oraz adresy poczty nie s膮 udost臋pniane innym podmiotom, chyba 偶e udost臋pnienia tych informacji 偶膮daj膮 uprawnione organa, a obowi膮zek ich udost臋pnienia wynika z ustawy. ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik nie przekazuje i聽nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie u偶ycza) danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu zielonyponton.pl innym osobom lub instytucjom, bez zgody u偶ytkownika.

Podane dane b臋d膮 wykorzystywane zgodnie z celem, dla kt贸rego zosta艂y pobrane tj. realizacji zam贸wionych us艂ug.

Zbiorcze zestawienia statystyczne sporz膮dzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalaj膮 na identyfikacj臋 pojedynczych u偶ytkownik贸w.

Pe艂en dost臋p do bazy danych osobowych u偶ytkownik贸w posiadaj膮 jedynie uprawnieni pracownicy firmy ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik.

Rezerwacja us艂ugi

Podanie prawid艂owych danych osobowych w formularzu rezerwacji jest warunkiem koniecznym, by zarezerwowa膰 us艂ug臋 ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik. Potwierdzenia rezerwacji przesy艂ane s膮 drog膮 smsow膮 lub poczt膮 elektroniczn膮.

Wszelkie zmiany rezerwacji lub umowy reguluj膮 przepisy zawarte w Regulaminie wypo偶yczalni.

Pliki cookies

Serwis internetowy zielonyponton.pl nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:

  • dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci.

Ka偶dy u偶ytkownik serwisu zielonyponton.pl ma prawo zablokowa膰 zapisywanie plik贸w cookies.

Zmiana danych

U偶ytkownikom udost臋pniaj膮cym dane osobowe, ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik gwarantuje prawo do wgl膮du w swoje dane, aktualizowania ich tre艣ci oraz ich usuwania. U偶ytkownik mo偶e dokona膰 wszelkich zmian kontaktuj膮c z firm膮 ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik na adres korespondencyjny tradycyjn膮 poczt膮 lub drog膮 elektroniczn膮 na adres: kontakt@zielonyponton.pl.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Pa艅stwo!

Zgodnie z rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z p贸藕n. zm.), informujemy:

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest:

ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik ul. Krucza 79, 38-540 Zag贸rz

W sprawach ochrony danych osobowych:

W sprawach zwi膮zanych z Pani/Pana danymi osobowymi 聽prosimy kontaktowa膰 si臋 z naszym Biurem

telefonicznie:

od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach: 9:00-17:00 pod numer telefonu: +48聽697聽075 795

e-mailowo:

pod adresem: kontakt@zielonyponton.pl聽w temacie wpisuj膮c RODO

za po艣rednictwem poczty tradycyjnej lub osobi艣cie:

pod adresem:聽 ZielonyPonton.pl Pawe艂 W贸jcik, ul. Krucza 79, 38-540 Zag贸rz

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu przedstawienia i przekazania oferty organizacji sp艂ywu pontonowego dla grupy turystycznej przygotowanej przez ZielonyPonton.pl, realizacji umowy us艂ug organizacji sp艂ywu, ubezpieczenia uczestnik贸w sp艂ywu grupowego, wypo偶yczenia sprz臋tu przez klient贸w indywidualnych w ramach wypo偶yczalni sprz臋tu sportowego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezb臋dne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, 艣wiadczenia us艂ugi. W przypadku niepodania danych, umowa, us艂uga nie mo偶e zosta膰 zrealizowana.

Pa艅stwa dane mog膮 by膰 聽r贸wnie偶 wykorzystywane w celach marketingowych zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 firmy, tj. promocj膮 produktu turystycznego lub innych dzia艂a艅 wspieraj膮cych.

Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyra偶enia przez Pani膮/Pana odr臋bnej 艣wiadomej zgody na tego typu dzia艂ania. Brak zgody na przetwarzanie 聽danych do cel贸w marketingowych nie uniemo偶liwia聽 realizacji us艂ugi.

Udost臋pniamy dane osobowe:

Organom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa oraz ni偶ej wymienionym podmiotom:

  1. Firmie LINK Mobility Poland Sp贸艂ka z ograniczona odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮 w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 鈥 celem przekazywania danych osobowych jest 艣wiadczenie us艂ugi wysy艂ki informacji za po艣rednictwem us艂ugi via SMS.
  2. UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. z siedzib膮 w 艁odzi 90-520 przy ul. Gda艅skiej 132 鈥 celem przekazywania danych jest 艣wiadczenie us艂ugi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanego sp艂ywu grupowego 鈥 ubezpieczenie NNW + aktywno艣ci sportowe).
  3. PAYPRO S.A. z siedzib膮 w Poznaniu Kanclerska 15, 60-327 聽za po艣rednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl celem dokonania p艂atno艣ci online za zakupiony bilet.

Dane b臋d膮 przechowywane:

dane b臋d膮 przetwarzane przez okres trwania 艂膮cz膮cej Strony umowy, jak r贸wnie偶 przez okres trwania wymagalno艣ci ewentualnych roszcze艅 z tym zwi膮zanych, a wi臋c przez co najmniej 6 lat od rozwi膮zania umowy 鈥 zgodnie z og贸lnym terminem przedawnienia w my艣l art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01) oraz inne okresy, je偶eli b臋d膮 one wynika膰 z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg贸lno艣ci z:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z p贸藕n. zm.) o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szanowni Pa艅stwo macie prawo:

do dost臋pu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pyta艅 lub w膮tpliwo艣ci odno艣nie Pa艅stwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.