Mała dziewczynka z rodziną w pontonie podczas spływu Sanem.