Osoby ze spływu dzielą się pozytywnymi odczuciami.