Zrelaksowana klientka dzieli się wrażeniami ze spływu.