Polityka prywatności

Wstęp
Właścicielem serwisu internetowego zielonyponton.pl jest ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik (dalej:ZielonyPonton.pl) z siedzibą w Zagórzu, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz, NIP 6871836147, REGON 180468686. Wszystkie dane użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie do rezerwacji usług oferowanych przez ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik oraz informowaniu o oferowanych przez Biuro usługach.

Użytkownik korzystający z serwisu zielonyponton.pl, w szczególności rezerwujący oferowane przez ZielonyPonton.pl usługi, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.

Jednocześnie ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej kontakt@zielonyponton.pl.

Ochrona danych osobowych

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego zielonyponton.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego zielonyponton.pl czyli ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik przechowywane i przetwarzane są przez ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik z siedzibą w Zagórzu przy ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik oraz adres poczty internetowej zbierane są w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym ochrony Państwa danych osobowych. Dokument znajduje się na końcu dokumentu Polityka prywatności.

Udostępnianie danych

Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika oraz adresy poczty nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników serwisu zielonyponton.pl innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.

Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane tj. realizacji zamówionych usług.

Zbiorcze zestawienia statystyczne sporządzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Pełen dostęp do bazy danych osobowych użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik.

Rezerwacja usługi

Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rezerwacji jest warunkiem koniecznym, by zarezerwować usługę ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik. Potwierdzenia rezerwacji przesyłane są drogą smsową lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie zmiany rezerwacji lub umowy regulują przepisy zawarte w Regulaminie wypożyczalni.

Pliki cookies

Serwis internetowy zielonyponton.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Każdy użytkownik serwisu zielonyponton.pl ma prawo zablokować zapisywanie plików cookies.

Zmiana danych

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Użytkownik może dokonać wszelkich zmian kontaktując z firmą ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik na adres korespondencyjny tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zielonyponton.pl.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

W sprawach ochrony danych osobowych:

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z naszym Biurem

telefonicznie:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-17:00 pod numer telefonu: +48 697 075 795

e-mailowo:

pod adresem: kontakt@zielonyponton.pl w temacie wpisując RODO

za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście:

pod adresem:  ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia i przekazania oferty organizacji spływu pontonowego dla grupy turystycznej przygotowanej przez ZielonyPonton.pl, realizacji umowy usług organizacji spływu, ubezpieczenia uczestników spływu grupowego, wypożyczenia sprzętu przez klientów indywidualnych w ramach wypożyczalni sprzętu sportowego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, świadczenia usługi. W przypadku niepodania danych, umowa, usługa nie może zostać zrealizowana.

Państwa dane mogą być  również wykorzystywane w celach marketingowych związanych z działalnością firmy, tj. promocją produktu turystycznego lub innych działań wspierających.

Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej świadomej zgody na tego typu działania. Brak zgody na przetwarzanie  danych do celów marketingowych nie uniemożliwia  realizacji usługi.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz niżej wymienionym podmiotom:

  1. Firmie LINK Mobility Poland Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 – celem przekazywania danych osobowych jest świadczenie usługi wysyłki informacji za pośrednictwem usługi via SMS.
  2. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51 – celem przekazywania danych jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanego spływu grupowego – ubezpieczenie NNW + aktywności sportowe).

Dane będą przechowywane:

dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej Strony umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01) oraz inne okresy, jeżeli będą one wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Szanowni Państwo macie prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.